Διοργανωτές

CCS
CCS

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society - CCS) είναι ένας επαγγελματικός, επιστημονικός και ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο.

Το CCS επιδιώκει να αναπτύξει υψηλά πρότυπα μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η πληροφορική στην απασχόληση, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην ποιότητα της ζωής του πολίτη. 

Διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον επαγγελματικό τομέα ο Σύνδεσμος προωθεί καίρια ζητήματα του κλάδου, ιδιαίτερα στους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού, των επαγγελματικών δεξιοτήτων, του επαγγελματισμού,  της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της έρευνας. 

Ως ο κατεξοχήν φορέας για την προώθηση του τομέα  των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), το CCS εκφράζει τις απόψεις του εκ μέρους των μελών του στις εθνικές αρχές για στρατηγικά θέματα πληροφορικής και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και άλλα έργα αναπτύσσοντας πολυμερείς συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνητικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και με την πολύτιμη συνεισφορά  εθελοντών, αναλαμβάνει δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της πληροφορικής στην Κύπρο.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 1000 μέλη επαγγελματίες και φοιτητές ΤΠΕ, ενώ χιλιάδες άτομα, παιδιά, νέοι, γονείς, άνεργοι, εργοδότες και εργοδοτούμενοι έχουν επωφεληθεί από δράσεις που αναλαμβάνει με στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη. 

NOVATEX

Η NOVATEX SOLUTIONS είναι μια μικρομεσαία εταιρεία , που ιδρύθηκε το 1999 στην Κύπρο από μια ομάδα ενθουσιωδών μηχανικών και σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς:

  • Υπηρεσίες ICT: με παροχή Web Hosting / VPS / Dedicated/Cloud. Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες για διάφορα έργα για επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αποθήκευση με χρήση κυρίως λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
  • Έξυπνες συσκευές και συστήματα IOT: Ανάπτυξη συσκευών χαμηλής ισχύος που προορίζονται για smart εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων και της έξυπνης γεωργίας - Έχουμε ήδη αναπτύξει τα δικά μας πρωτότυπα, και αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πιλοτικές μελέτες (με χαρτογράφηση με χρήση GIS τεχνολογίες) στην Κύπρο και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές
  • Ρομποτική: με την παροχή υλικού και συμβουλών σε φοιτητές και ερευνητές. Η Novatex υποστηρίζει και συνδιοργανώνει επίσης διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ρομποτικής καθώς και εκπαίδευση STEM μαζί με σχετικά προϊόντα μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας (https://www.robotaki.com/)
  • Έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την Εκπαίδευση. Η Novatex συμμετείχε και υποστήριξε πολλά έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη ρομποτική κ.λπ. όπως www.wexhe.eu, cocreate2learn.eu, robotex.org.cy, Ευρωπαϊκή εβδομάδα ρομποτικής. Επιπλέον, η Novatex υποστηρίζει start-up εκδηλώσεις στην Κύπρο (χορηγία) και ενεργεί ως μέντορας – (start-up Cyprus, Open Coffee, Open Data hackathon, Smart Cities και άλλες πρωτοβουλίες)
  • Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία: Η Novatex ασχολείται από το 2006 με την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς ICT, απόκτηση δεδομένων, ασύρματη μετάδοση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, χαρτογράφηση δεδομένων και οπτικοποίηση, αυτοματοποιημένη επεξεργασία εικόνας, ρομποτική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επί του παρόντος, η Novatex Solutions απασχολεί 3 άτομα πλήρους απασχόλησης και περισσότερα από 5 με μερική απασχόληση και έχει ένα τεράστιο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους συνεργάζεται σε πολλά έργα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης STEM που συνδέεται άμεσα με αυτό το έργο. Η Novatex μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, στην επιλογή ηλεκτρονικών/ρομποτικών κιτ και στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό. Η Novatex είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της CARIE – Κυπριακός Σύνδεσμος Έρευνας και Καινοτομίας Επιχειρήσεων και είναι επίσης πιστοποιημένη ως «Καινοτόμος Μικρομεσαία Επιχείρηση» από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην Κύπρο.

HERON

Η HERON Digital Education & Mathisis LTD, είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός. Καθιερώθηκε ως ανεπίσημη ομάδα εκπαιδευτικών το 2006, με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού γραμματισμού και την καλλιέργεια ψηφιακές δεξιότητες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο όμιλος Mathisis.org, ως ιδρυτές του ΗΡΩΝ, έχουν πρωτοστάτησε στην εισαγωγή του 1-1 computing σε Κύπρο και Ελλάδα μέσω της υποστήριξης και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας One Laptop Per Child, καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης ένταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο ΗΡΩΝ ειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο ενός Creative Commons Άδεια για την Ελληνική Κοινότητα Ανοιχτού Κώδικα, διοργανώνει επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων και εκδηλώσεις, όπως το αναγνωρισμένο First Lego League (Αθήνα, Ελλάδα) και το First Lego League Jr (Λευκωσία, Κύπρος) διαγωνισμοί ρομποτικής, ετήσια εβδομάδα δραστηριοτήτων κώδικα, διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς κ.λπ. Προτεραιότητα για τα εργαστήρια είναι η ένταξη παιδιών από μη προνομιούχες περιοχές. Ο ΗΡΩΝ έχει επίσης ξεκίνησε συνεργασίες με την τουρκοκυπριακή κοινότητα της Κύπρου, για την προώθηση της γέφυρας της ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο τμημάτων του νησιού, χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΗΡΩΝ έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια για τις ΤΠΕ, παρουσιάζοντας τις εργασίες του μέλη του. Το 2016, η ομάδα συνεργάστηκε με άλλους συνεργάτες (Ideodromion/Science Café Λευκωσία, Cyprus Computer Society, Frederick University) για την έναρξη μιας σειράς κωδικοποίησης/ρομποτικής εργαστήρια («Κωδικοποίηση του μέλλοντός μας»), στα οποία οι μαθητές θα μπορούσαν να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των σχολικών ημερών και να συμμετάσχουν Δραστηριότητες 3 ωρών που τους εισάγουν στον προγραμματισμό και τη ρομποτική, με μέσο όρο 5000 μαθητές ανά έτος. Από το 2017, ο ΗΡΩΝ διοργανώνει δικοινοτικές δραστηριότητες ρομποτικής και ΤΠΕ στο Ledra Palace Buffer Zone (Home for Cooperation, Fullbright, CyprusInno). Το 2018 έχει εγγραφεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Κύπρο και προωθεί την συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού μέσω μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της First Lego League Explore Science Fair (Ιούνιος 2021) και της EU CodeWeek (Οκτώβριος 2021), συγκεντρώνοντας περισσότερους από 100 καθηγητές και περισσότερους από 200 μαθητές για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του lockdown Covid-19, το Mathisis.org αναπτύχθηκε και προσέφερε δωρεάν, ανοιχτή πρόσβαση σε διαδικτυακά σεμινάρια για εργαλεία και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησης και υποστηριζόμενους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο και Ελλάδα. Επί του παρόντος, ο ΗΡΩΝ προωθεί την ένταξη και την ισότιμη εκπροσώπηση των κοριτσιών στη ρομποτική και έργα μηχανικής, καθώς και ο ρόλος των γυναικών στην επιστήμη των υπολογιστών. Συμμετέχει επίσης σε έργα Erasmus+ KA2 σχετικά με το STEAM στην εκπαίδευση και σχετικά με την ανάπτυξη εργαλείων και υλικού για βία με βάση το φύλο, ως συνεργάτης.

Αποδοχή Cookies More Info