Προγραμματισμένες δραστηριότητες

07:45
18/11/2024 - mBot
- Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Κύκλος Α
09:25
18/11/2024 - mBot
- Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Κύκλος Α
10:55
18/11/2024 - mBot
- Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Κύκλος Α

Οικοσελίδα/Ana Sayfa C4R

Οικοσελίδα

Το έργο Code4Rural στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές περιοχές τόσο στην ελληνοκυπριακή (Ε/Κ) όσο και στην τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) κοινότητα, δίνοντας έμφαση στην προώθηση νέων και βελτιωμένων μεθόδων μάθησης.

Αν και ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, συναντάμε συχνά τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στην Κύπρο. Για να το καταπολεμήσουμε, πρέπει να εξοικειώσουμε τα νέα παιδιά και εφήβους Γ/Κ και Τ/Κ, που ζουν κυρίως σε αγροτικές περιοχές, με τη Ρομποτική, την κωδικοποίηση, την εκπαίδευση STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά) και άλλες δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Το έργο θα προσλάβει και θα εκπαιδεύσει μέντορες που σχετίζονται με την τεχνολογία, θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα εφαρμόσει μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα εκτός από συνεδρίες φυσικής προπόνησης, καθώς και έναν ιστότοπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση και τη διατήρηση του έργου και των αποτελεσμάτων του . Παρέχοντας στους μαθητές τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες του μέλλοντος.

Μέσα από τη διοργάνωση πολλαπλασιαστικών και δικοινοτικών εκδηλώσεων και την καθιέρωση «Έκθεσης Έργων» οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για το μέλλον.

Το έργο CODE4RURAL λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

Read our latest newsletter

 

Ana Sayfa

Code4Rural projesi, hem Kıbrıs Rum(K/R), hem de Kıbrıs Türk (K/T)  topluluklarındaki kırsal bölgelerde dijital becerileri güçlendirmeyi amaçlamakta ve yeni ve iyileştirilmiş öğrenme yöntemlerini teşvik etmeye vurgu yapmaktadır.

Teknoloji çağında yaşasak da, Kıbrıs'ta sıkça dijital okuryazarlık eksikliği ile karşılaşıyoruz. Bununla mücadele etmek için, çoğunlukla kırsal alanlarda yaşayan genç K/R ve K/T çocuklarına ve gençlerine Robotik, kodlama, STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitimi ve diğer 21. yüzyıl becerilerini tanıtmamız gerekmektedir.

Proje, teknoloji ile ilgili mentörleri işe alacak ve eğitecek, eğitimciler ve öğrenciler için eğitim materyalleri oluşturacak, fiziksel eğitim oturumlarının yanı sıra çevrimiçi bir eğitim platformu uygulayacak ve projenin ve sonuçlarının yayılmasını ve sürdürülmesini sağlamak için kullanılacak bir web sitesi oluşturacak.

Öğrencilere etkileşimli faaliyetler yoluyla ihtiyaç duydukları dijital becerileri sağlayarak, kendi ihtiyaçları için savunuculuk yapabilecekler ve geleceğin aktif vatandaşları olacaklar. Çoğaltıcı ve iki toplumlu etkinliklerin düzenlenmesi ve bir "Projeler Fuarı"nın kurulması ile öğrenciler etkileşimde bulunacak ve gelecek için güçlerini birleştirecekler.

CODE4RURAL projesi, 2014-2021 EEA ve Norveç Hibeleri aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilen Aktif Vatandaşlar Fonu Kıbrıs programı altında bir hibe desteğinden yararlanmaktadır.

 

 

Αποδοχή Cookies More Info