Προγραμματισμένες Δραστηριότητες

Οικοσελίδα

Το έργο Code4Rural στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές περιοχές τόσο στην ελληνοκυπριακή (Ε/Κ) όσο και στην τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) κοινότητα, δίνοντας έμφαση στην προώθηση νέων και βελτιωμένων μεθόδων μάθησης.

Αν και ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, συναντάμε συχνά τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στην Κύπρο.

Για να το καταπολεμήσουμε, πρέπει να εξοικειώσουμε τα νέα παιδιά και εφήβους Γ/Κ και Τ/Κ, που ζουν κυρίως σε αγροτικές περιοχές, με τη Ρομποτική, την κωδικοποίηση, την εκπαίδευση STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά) και άλλες δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Θα προσλάβουμε και θα εκπαιδεύσουμε μέντορες που σχετίζονται με την τεχνολογία, θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα εκτός από τις σχολικές εκπαιδεύσεις που θα γίνουν, καθώς και έναν ιστότοπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση και τη διατήρηση του έργου και των αποτελεσμάτων του .

Παρέχοντας στους μαθητές τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες του μέλλοντος. Μέσα από τη διοργάνωση πολλαπλασιαστικών και δικοινοτικών εκδηλώσεων και την καθιέρωση «Έκθεσης Έργων» οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για το μέλλον.

Αποδοχή Cookies Περισσότερες πληροφορίες