Εργαστήρια στη Χοιροκοιτία

Μπορεί να είναι καλοκαίρι αλλά οι δραστηριότητές μας συνεχίζονται. Επίσκεψη και εργαστήρια τόσο για το Bee-Bot όσο και για το mBot για τους μικρούς μαθητές του δημοτικού σχολείου Χοιροκοιτίας

Αποδοχή Cookies More Info